TEKSTIVERSIO:
Tavoitteena kellon säilyminen >

 

Kelloseppien historia

Tietopaketteja kelloista ja ajanmittauksesta


Tavoitteena kellon
säilyminen
Nämä ohjeet on tarkoitettu kellojen parissa työskenteleville konservaattoreille ja restauroijille helpottamaan heidän työtään ja auttamaan esiin nousevissa ongelmissa. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa myös vanhan kellon omistajaa siinä, minkälaisia vaihtoehtoja hänellä on kellonsa kunnostamiseksi. Näiden ohjeiden tarkoituksena ei ole toimia tee-se-itse-ohjeina asiaan vihkiytymättömille. Antiikkikellon kunnostus vaatiikin monipuolista ammattitaitoa niin konservaattoreilta kuin restauroijilta.

Yleispätevien ohjeiden laatiminen on hankalaa, sillä kellojen parissa toimivat niin monenlaiset ihmiset, joilla kaikilla on oman ammattikuntansa velvoitteet. Ohjeet on tarkoitettu erityisesti kellojen koneiston huoltoon, ei niiden kuorien tai kaappien kunnossapitoon.

Vanhojen kellojen säilytys
Konservointi vai restaurointi?
Kellojen konservointiin liittyviä ongelmia
Eettiset säännöt
Käynnissä olevien kellojen huolto