Urmuseets historia

Finlands Urmuseum är det enda museet i hela Norden som specialiserat sig på att presentera klockor  och andra föremål som är anknytna till tidmätningens historia. Trots sitt namn är Urmuseet inte ett tekniskt museum, utan ett museum som presenterar tidmätningens och bland annat mekaniska klockors historia. Med åren har museets samlingar utökats och idag består samlingarna av tusentals klockor härstammande från en omfattande tidsperiod, från 1600-talet till nutid. Dessutom ingår olika objekt med anknytning till urmakarprofessionen, exempelvis delar från en butiksinredning, urmakarverktyg och fotografier. Museet har också ett referensbibliotek och ett arkiv.

Urmuseets samlingar härstammar från  Finlands Urmakarskola som grundades år 1944 i Lahtis. Urmakarskolans lärare började i utbildningssyfte samla på klockor och verktyg. År 1959 flyttade skolan och dess samlingar till Hagalund i Esbo. Lärarna tog hand om samlingarna och föremålen förvarades i lärarrummet. Med tiden blev samlingarna större och större och lärarna fick därför stationera sig i andra utrymmen. Man insåg att samlingen behövde bättre utställningsutrymmen och en heltidsanställd förvaltare och museiansvarig

År 1981 grundades Urmuseifonden Finlands Urmuseum, som fortfarande har en stark anknytning till Urmakarskolan. Urmuseet öppnade sina dörrar för publiken i Urmakarförbundets hus i Hagalund år 1988. En senare stor förändring skedde när Finlands Urmuseum flyttade till Utställningscentret WeeGee under sommaren 2006. Utställningscentret WeeGee inrymmer fem museer, ett galleri för nutidskonst, en café-restaurang och en museibutik. Antalet besökare har vuxit enormt och samarbetet med de andra museerna i huset har betytt många nya samarbetsmöjligheter.