Pärlor ur museets samlingar

Museets samlingar omfattar tusentals klockor härstammande från en omfattande tidsperiod, ända från 1600-talet till nutid.

Samlingarnas tyngdpunkt ligger på inhemska klockor och även ur som under en viss tidsperiod varit flitigt använda i Finland. Museets samlingar består således till en stor del av vanliga husklockor och klockor som använts till vardags, men till samlingarna hör även en hel del rariteter.

Museets äldsta föremål är en sadelklocka som daterats till 1670-talet. Till de nyaste museiföremålen hör moderna frilufts- och allt-i-ett-klockor.

Ett av de mest betydande föremålen är kuluret som urmakarmästaren Lauri Helske ritat och konstruerat. Kuluret är ett av världens mest exakta mekaniska klockor. Kulurets gångnoggrannhet under normala förhållanden är 0,0033 sekunder per dygn; den är alltså så exakt, att dess felmarginal endast blir cirka en minut på 50 år.

Helske fick sitt kulur klart år 1936, i lämplig tid inför nästa års världsutställning i Paris, där klockan premierades med en guldmedalj och ett hedersdiplom. Det berättas att Egyptens unge prins Faruk gärna skulle ha köpt kuluret om Helske skulle ha gått med på att sälja klockan. Helske tackade nej till erbjudandet, vilket ur museets perspektiv var det rätta beslutet.

Museets basutställning visar även ur tillverkade av medlemmar från den berömda urmakarsläkten Könni. Förutom golvur kan man till exempel beskåda det första urverket från klocktornet i  Helsingfors domkyrka, signerad Johan Yli-Könni, år 1841.

Till museets mest spännande föremål hör några oerhört sällsynta, äkta Stalin-klockor. Berättelsen om varför de idag kan beundras i Urmuseets basutställning är en hisnande historia.