Finlands Urmuseums forskning inriktar sig förutom på museets egen samling och arkiv särskilt på de finska urmakarnas yrkeshistoria, urproduktionen i Finland samt allmän historia inom ämnet. Forskningens fokus varierar genom de tillfälliga specialutställningarna och olika projekt till bredare ämnen och enskilda föremål.

Forskning kan genomföras tillsammans med andra museer i Finland samt utländska museer och med aktörer som gör forskning kring ämnet.

Forskningens frukter förmedlas till museibesökare i form av utställningar, guidade visningar, kataloger samt hemsidan. Museet befordrar kännedom av ur, klockor och urmakarens arbete i Finland.

Identifiering av föremål

Vill du veta mer om din gamla klocka? Vi gör identifieringar av föremål. Identifieringen innehåller forskning av föremålets material, tillverkare, ålder, teknik osv. Inga prisupplysningar ges. Resultatet ges skriftligt på finska med fotografer. Identifieringen kostar 80 € / föremål. Identifieringen bokas alltid i förhand per email: rami.laitinen@kellomuseo.fi

 

Bibliotek och arkiv

På Urmuseets byrån finns biblioteket och arkivet. Biblioteket har en omfattande samling av böcker kring museets ämnesområde. Biblioteket samt arkivet är öppet till forskare mån-fre kl. 9-15. Vänligen kom ihåg att boka besöket i förhand på 050-536 1977.